BẢNG GIÁ
                                                  HDD LAPTOP       
HDD    80GB  (TOSHIBA)     Sata   5400RPM (Cty)       350,000 12T  
HDD    120GB  (HITACHI)     Sata   5400RPM (Cty)       390,000 12T  
HDD    160GB  (FUJITSU)     Sata   5400RPM (Cty)       420,000 12T  
HDD    250GB  (SEAGATE)   Sata   5400RPM (Cty)       550,000 12T  
Ổ cứng SSD Colorful SL300 120GB      960,000 24T  
HDD    320GB  HITACHI (HSGT)    Sata 5400RPM (chín hãng)       600,000 12T  
HDD    500GB  HITACHI (HSGT)    Sata 5400RPM (chín hãng)

      820,000

24T  
HDD    1000GB HITACHI (HSGT)   Sata 5400RPM (chín hãng)    1,300,000 24T  
HDD    500GB HITACHI (HSGT)  SLIM Sata 7200RPM    800,000 36T  
SSD     120G  (FBLINK)   2.5 INCH    1,050,000 24T  
SSD     120G  (KINDANG)   2.5 INCH  1,050,000 24T  
SSD 120G (SILICOM) 2.5 INCJ 1.250.000 24T  
SSD     120G  (KINGSTON) U400   2.5 INCH    850,000 24T  
SSD     240G  (KINGSTON)   2.5 INCH (chính hãng)    1600,000 24T  
HDD    60GB  (SEAGATE)     Sata   5400RPM (Cũ)
   250,000 1T  
HDD    80GB  (SEAGATE)     Sata   5400RPM (Cũ)
      300,000 1T  
HDD    160GB  (SEAGATE)     Sata   5400RPM (Cũ)
   330,000 1T  
HDD    250GB  (SEAGATE)     Sata   5400RPM (Cũ)
   390,000 1T  
HDD    320GB  (SEAGATE)     Sata   5400RPM (Cũ)
  400,000 1T  
HDD    500GB  (SEAGATE)     Sata   5400RPM (Cũ)
  500,000 1T  

DVDRW  ATA           150,000 12T  
DVDRW  SATA          250,000 12T  
 DVDRW  ATA         SLIM       390,000 12T  
 DVDRW  SATA       SLIM       350,000 12T  
 DVDRW  SATA      SLIM   (LENOVO T400, T410...)       350,000 12T  
 DVDRW  SATA     SLIM   (SONY SA,SB,SB..)       450,000 12T  
DVDRW  (Dạng nuốt đĩa) ATA        390,000 12T  
DVDRW  (Dạng nuốt đĩa) SATA        390,000 12T  
DVD-RW (nuốt - SLIM) SATA        390,000 12T  
DVD COMBO (gắn ngoài usb)       280,000 6T  
DVD-RW           (gắn ngoài usb)       400,000 6T  
CADDY BAY(thay thế DVD để gắn thêm HDD,SSD)    SATA       120,000 6T  
CADDY BAY(thay thế DVD để gắn thêm HDD,SSD)slim  SATA       120,000 6T  
CADDY BAY(thay thế DVD để gắn thêm HDD,SSD)slim  SATA (apple)       170,000 6T  
BOX  DVDRW      SATA   
        130,000 6T  
BOX  DVDRW      ATA          120,000 6T  
BOX  DVDRW      SATA        120,000 6T  
BOX  DVDRW      SATA  SLIM       150,000 6T