BẢNG GIÁ
LCD 8.9 INCH               840,000 6T
LCD 10.1 INCH  led          750,000 6T
LCD 10.1 INCH  led     slim       750,000 6T
LCD 10.0 INCH   led      900,000 12T
LCD 10.2 INCH   LED  (DONG CAO) ASUS 1004    1,500,000 6T
LCD 10.1 INCH   LED    sony M - W    1,350,000 6T
LCD 10.1 INCH   LED   (asus T100)      1,100,000 6T
LCD 11.6 INCH   LED         900,000 6T
LCD 11.6 INCH   LED   slim  (sony)       900,000 6T
LCD 11.6 INCH   LED    slim  (acer)       950,000 6T
LCD 11.6 INCH   LED    slim  (30 PIN)  sony    1,000,000 6T
LCD 11.6 INCH   LED    slim  (30 PIN) ACER    1,000,000 6T
     6T
LCD 11.6 INCH   LED     slim (macbook air)       950,000 3T
LCD 12.1 INCH    WG         690,000 6T
LCD 12.1 INCH     VUÔNG       890,000 6T
LCD 12.1 INCH         (LENOVO X61 xoay )    1,150,000 6T
LCD 12.1 INCH       LED       (HP 2710P)    1,380,000 6T
LCD 12.1 INCH       LED           (G230, dv2, 2530p)    1,450,000 6T
LCD 12.1 INCH       LED           (LENOVO X201)    1,500,000 6T
LCD 12.1 INCH       LED            (ASUS)    1,490,000 6T
LCD 12.1 INCH       LED            (ASUS UX21)    2,390,000 3T
LCD 12.1 INCH       LED            Elitebook 2540p    1,390,000 6T
LCD 12.1 INCH       LED            SLIM  (DELL E4200)    2,150,000 6T
LCD 12.5 INCH       LED             SLIM (30pin)    1,450,000 6T
LCD 12.5 INCH       LED          (LENOVO X220)    1,290,000 6T
LCD 12.5 INCH       LED           (SAMSUNG NP350)    1,390,000 6T
LCD 12.5 INCH       LED          (HP 2560P)    1,400,000 6T
LCD 13.3 INCH       LED      1,600,000 6T
LCD 13.3 INCH       LED   (slim)   SVT 13 DELL V13    1,100,000 6T
LCD 13.3 INCH       LED   (Chân nhỏ) dell E4310    1,350,000 6T
LCD 13.3 INCH       LED   (acer S3)  nguyên bệ    2,200,000 3T
LCD 13.3 INCH       LED   (acer S7,V3-371)  FULL HD    1,950,000 6T
LCD 13.3 INCH       LED   (MACBOOK AIR) đời 2009    1,400,000 6T
LCD 13.3 INCH       LED   (Macbook Pro A1342 & A1278 )    1,400,000 6T
LCD 13.3 INCH       LED   (ASUS UX31)    1,900,000 3T
LCD 13.3 INCH       LED   (ASUS UX32) SLIM 30PIN FULL HD    1,950,000 6T
LCD 12 INCH       LED  (Apple Macbook Air 12 2015 A1534)    5,500,000 3T
LCD 13.3 INCH       LED  (MACBOOK AIR A1369)    3,980,000 3T
LCD 13.3 INCH  LED  (Macbook Pro 13 "A1425 2012 2013 Retina )    2,900,000 3T
LCD 13.3 INCH  LED  (Macbook Pro 13 "A1425 2012 2013 Retina )NGUYÊN BỆ     7,500,000 3T
LCD 13.3 INCH  LED  (MACBOOK AIR  RETINA 2013)NGUYÊN BỆ     8,500,000 3T
LCD 13.3 INCH  LED  (MACBOOK PRO 13 Retina A1502)    2,900,000 3T
LCD 13.3 INCH       LED(SONY SZ) SLIM    1,750,000 6T
LCD 13.3 INCH       LED(SONY SR)    2,000,000 6T
LCD 13.1 INCH       LED(SONY Z) CORE I  full HD    2,700,000 6T
LCD 13.1 INCH       LED(SONY Z) core 2    3,500,000 6T
LCD 13.4 INCH       LED  (HP DV3)    1,470,000 6T
LCD 13.3 INCH       LEDSLIM(HP DV3)    1,890,000 6T
LCD 13.4 INCH       LEDSLIM      1,490,000 6T
LCD 13.3 INCH       LEDSLIM  (Samsung NP900)    5,980,000 3T
LCD 13.3 INCH       LEDSLIM  (Asus Zenbook UX36) nguyên bệ    5,670,000 3T
LCD 13.3 INCH       LED(DELL E4300) SLIM    1,750,000 6T
LCD 13.3 INCH       LED(LENOVO U330) SLIM    1,750,000 6T
LCD 13.3 INCH      WG  (20pin)    1,680,000 6T
LCD 13.3 INCH      WG    (30 pin)    1,650,000 6T
LCD 13.3 INCH      WG   (20 pin)   SONY SZ    1,680,000 6T
LCD 14.0 INCH       VUÔNG       450,000 6T
LCD 14.1 INCH       WG      KHÔNG GƯƠNG       750.000 6T
LCD 14.1 INCH       WG      CÓ GƯƠNG       750,000 6T
LCD 14.1 INCH       LED       (CABLE DẸP) DELL E6400    1,590,000 6T
LCD 14.0 INCH   40 CHAN     LED   SLIM    MONG     1,100,000 6T
LCD 14.0 INCH       LED     DAY        800,000 6T
LCD 14.0 INCH     LED  slim  30  chân nhỏ    850,000 6T
LCD 14.0 INCH     LED  slim    chân nhỏ(FULL HD)    1,400,000 6T
LCD 14.0 INCH       LED      ( HP ELITE BOOK 8440)    1,450,000 6T
     
LCD 14.0 INCH       LED      ( ACER M3-481)     3,500,000 3T
LCD 14.0 INCH       LED      ( DELL XPS 14Z)    3,500,000 3T
LCD 14.1                     LED(IBM/LENOVO T400)    1,890,000 6T
LCD 14.1                     LED(IBM/LENOVO T410)    1,890,000 6T
LCD 14.1                     LED(IBM/LENOVO T410S)    3,950,000 3T
LCD 14.1                     LED(E6400) CABLE CHIA 2    1,550,000 6T
LCD 14.1                     LED(HP 6930P)     1,890,000 6T
LCD 14.1                     LED(DELL E6410,E5410)     1,200,000 6T
LCD  15.4 INCH         WG  CÓ GƯƠNG       750,000 6T
LCD 15.4              LED  (APPLE A1126,A1260,1266)    1,570,000 6T
LCD 15.4              LED  (DELL) Độ Phân Giải Cao    1,980,000 6T
LCD 15.4              LED    (CABLE DẸP)    1,470,000 6T
LCD 15.4              LED  (APPLE) SLIM    1,980,000 6T
LCD 15.4     LED  (APPLE RETINA 2012) A1398    2,980,000 3T
LCD 15.4      LED  (APPLE RETINA 2012)A1398    NGUYÊN BỆ    7,500,000 3T
LCD 15.4     LED  (APPLE RETINA 2013) NGUYÊN BỆ    8,900,000 3T
LCD  15.6 INCH        ( ĐÚNG WG   )       800,000 6T
LCD  15.6 INCH       LED       DAY      800,000 6T
LCD  15.6 INCH       LED  (DELL) chân nhỏ     750,000 6T
LCD  15.6 INCH       LED  SLIM 40 CHAN MONG    1,000,000 6T
LCD  15.6 INCH       LED  (DELL) chân nhỏ CÓ GƯƠNG(1600*900)    1,590,000 6T
LCD  15.6 INCH       LED  slim    chân nhỏ  30 CHAN    800,000 6T
LCD  15.6 INCH    LED (HP compaq 610 / 615) nguyên bệ    1,470,000 12T
LCD  15.6 INCH    LED (HP DV6-3000) nguyên bệ    1,570,000 12T
LCD  15.6 INCH       LED  (1600*900)     1,550,000 6T
LCD  15.6 INCH       LED  (1920*1080) có gương      full HD    1,650,000 6T
LCD  15.6 INCH       LED  (1920*1080) ko gương      full HD    1,750,000 6T
LCD  15.6 INCH       LED  (1920*1080) có gương    full HD (30PIN)    1,950,000 6T
LCD  15.6 INCH       LED       slim (LCD SAMSUNG) PHÂN GIẢI CAO    2,100,000 6T
LCD  16.0 INCH         WG        2,500,000 6T
LCD  16.0 INCH         WG    (HP HDX16)    1,890,000 6T
LCD  16.0 INCH         WG      (2 Bóng)    2,500,000 6T
LCD  16.0 INCH         LED        2,650,000 6T
LCD  16.0 INCH         LED   (LENOVO Y650)    2,680,000 6T
LCD  16.0 INCH         LED   (DELL 1640 ) CABLE CHIA 2    2,650,000 6T
LCD  16.0 INCH         LED   (DELL 1640 ) NGUYÊN BỆ TRẮNG    2,980,000 6T
LCD  16.0 INCH         LED   (DELL 1640 ) NGUYÊN BỆ ĐEN    2,980,000 6T
LCD  16.4 INCH       WG   (SONY LG)     1,550,000 6T
LCD  16.4 INCH       WG   (SONY SHAP)    1,550,000 6T
LCD  16.4 INCH      LED   (FULL HD)    2,200,000 6T
LCD  16.4 INCH      LED   (SONY F) FULL HD 30PIN    2,400,000 6T
LCD  16.4 INCH       WG   NEW (2 Bóng)    2,500,000 6T
LCD  16.4 INCH       LED     1,790,000 6T
LCD 17 INCH           WG     1,390,000 6T
LCD 17,1 INCH         LED    (APPLE)    2,900,000 6T
LCD 17,3 INCH        LED            1,200,000 6T
LCD 17,3 INCH        LED             FULL HD    1,550,000 6T
     
LCD 17,3 INCH        LED             FULL HD   chân nhỏ    2,100,000 6T